Ponuka pre pedagógov

Ponuka pre pedagógov

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pripravila akreditovaný vzdelávací ONLINE PROGRAM SERVICE LEARNING vo výchove detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Otvorenie tréningu:28. máj2020/15:00

Prihlásiť sa môžete teraz a tu : https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/276-online-trening-service-learning-vo-vychove-a-vzdelavani-deti-a-mladeze-k-dobrovolnictvu

Bližšie informácie k aktuálnym tréningom poskytne Dominika Hradiská, hradiska@dobrovolnickecentra.sk, 0907 125 177

Ďalšie informácie a termíny školení nájdete na stránke:

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/treningy/aktualne-terminy-treningov