Ponuka vzdelávania

Ponuka vzdelávania

V Prešove sa dňa 16. 06. 2016 uskutoční vzdelávanie zamerané na manažment dobrovoľníctva. Tréning je určený pre pracovníkov v mimovládnych a verejných organizáciách, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Ďalšou cieľovou skupinou sú mladí ľudí,  ktorí majú záujem pracovať so skupinou  dobrovoľníkov, svojich rovesníkov. Tréning poskytne teoretické a praktické vedomosti, vytvorí priestor na ďalšie informácie, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií. Podrobnosti nájdete v ponukovom liste.Prihlásiť sa môžete do 27. mája 2016. Prihláška je v prílohe. Tešíme sa na vás. Cena je naozaj symbolická.