Ponúkame tréning/školenie

Ponúkame tréning/školenie

Školením chceme motivovať pracovníkov MNO, škôl, zariadení sociálnych služieb a ďalších organizácií ku skvalitneniu práce s dobrovoľníkmi. Cieľom celodenného tréningu je prelomiť spontánnosť pri práci s dobrovoľníkmi a zlepšiť: -  výber dobrovoľníkov;  - motiváciu k dobrovoľníctvu; - tímovú prácu.

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je názov tréningu, ktorý sa uskutoční dňa 31. mája 2017 v Prešove, kde je stanovený maximálny počet 12 účastníkov. Prihláseným záujemcom pošleme podrobný program aj s profilom prednášajúcich. Prihláste sa do 25. mája 2017 Prihlášku nájdete na :  goo.gl/re8ag6

Cena tréningu:  17 €/ osobu, pre záujemcov z členských organizácií 10 €

Viac informácií nájdete v priloženom ponukovom liste alebo sa pýtajte na info@dobrovolnictvopo.sk či telefonicky na 0908 217 080.

Podujatie  je realizované v rámci projektu podporeného  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže