Požadujeme zmenu od MPSVaR

Požadujeme zmenu od MPSVaR

Dňa 8. decembra 2016 sa diskutovalo za okrúhlym stolom v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove k téme "Dobrovoľníctvo verzus práca".  Cieľom stretnutia bolo prediskutovať efektívnosť využívania „dobrovoľníckej služby“ ako nástroja nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) pre zlepšenie ich praktických skúsenosti. Realizujú ho ÚPSVaR v SR ako aktívne opatrenie na trhu práce.  Toto opatrenie však už roky okrem pozitív, deformuje dobrovoľnícke prostredie a znižuje záujem obetavých dobrovoľníkov o službu v rôznych organizáciách.  Diskutovalo sa vecne, pretože  spolu s odborníkmi z UPSVaR v Prešove, otvorene argumetovali  aj prítomnými zástupcami organizácií, ktoré "dobrovoľníkov" z ÚPSVaR prijímajú. Pozvanie na diskusiu prijala aj pani  PhDr. Soňa  Gaborčáková, poslankyňou NR SR a spolu , ktorá vyjadrila pochopenie v úskalí, ktoré prináša nešťastne zvolený názov aktivačnej služby. Súhrn podnetov návrhov sme spracovali a budeme pracovať na zmene názvu a vylepšení podiemok aktivačného príspevku tak, aby nenegoval platní zákon č 406/2011 - zákon o dobrovoľníctve, ale aby sa zlepšili podmienky pre prijímanie nezamestnaných ľudí ako dobrovoľníkov. Tenda nie len pre samotných UoZ, ale aj pre organizácie, ktoré ich prijímajú.  

Prílohy na stiahnutie