Požehnané Veľkonočné sviatky !

Požehnané Veľkonočné sviatky !

Prežívajme tajomnstvo Veľkonočných dní v duchu milosrdenstva, úcty a lásky.  Nech sú tieto sviatočné dni pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja. 

Sladké koláče, ohybné korbáče,

vodu studenú, šunku údenú,

veľa radosti a málo starosti Vám praje tím dobrovoľníkov z PDC