Medzinárodný deň dobrovoľníkov

Medzinárodný deň dobrovoľníkov

Zmyslom sviatku je poďakovanie sa dobrovoľníkom za ich snahu o zvýšenie povedomia v rôznych oblastiach života, ako aj za ich prínos pri rozvoji spoločnosti.  To je dôvod, prečo sa dobrovoľnícke centrá v jednotlivých krajoch na Slovensku rozhodli oceňovať nadšencov.  V Bratislave oceňujú 5.12., postupne sa tento akt slávnostného zviditeľnenia úžasných ľudí prenesie až na východ.

Dnes už nestačí ďakovať dobrovoľníkom, ale je rovnako dôležité oceniť organizácie, ktoré sa dobrovoľníkom venujú dlhodobejšie a dokážu pre nich pripraviť vhodné podmienky. Zároveň chceme upozorniť aj na fakt, že sa na Slovensku rozvíja aj firemné dobrovoľníctvo, kedy firma umožní svojim zamestnancom, aby časť pracovného dňa „pracovali“ vo vybranej organizácií, kde ich prácu potrebujú. To znamená, že počet ocenených kategórií postupne narastá.

 „Krajské Srdce na dlani 2019“ je tradíciou, ktorá v Prešovskom kraji žije svoj 18. ročník.  V roku 2019 sa krajské ocenenie udeľuje v kategóriách:

  • dobrovoľník/jednotlivec, ktorý bol viac ako 6 mesiacov zapojený do rôznych činností spoločenského života. Môže ísť aj o jednorazový alebo výnimočný a inšpiratívny čin jednotlivca.
  • skupina (kolektív), ktorá pracuje kompaktne pre jednu cieľovú skupinu a angažuje sa v kultúre, športe, sociálnej, ekologickej, či inej oblasti. Skupina spolu vytvára hodnoty, či inšpiruje okolie a zaslúži si našu pozornosť.
  • organizácia, ktorá dlhodobo (minimálne 2 roky) pracuje s dobrovoľníkmi, motivuje ich k dlhodobej činnosti a vytvára im adekvátne podmienky pre osobnostné napredovanie dobrovoľníkov, ale aj koordinátora dobrovoľníkov.  
  • firma vytvárajúca podmienky pre svojich zamestnancov na zapájanie sa do dobrovoľníctva (firemné dobrovoľníctvo) alebo podporujúca dobrovoľnícke projekty na území Prešovského kraja. 
  • koordinátor - ide o činnosť, ktorá nie je finančne honorovaná, ale dôležitá pri výbere, udržaní a motivácií dobrovoľníkov, ako aj dobrovoľníckeho programu.

V Prešovskom kraji máme množstvo ľudí so srdcom na dlani, ktorí sú vzorom a inšpiráciou pre svoje okolie. Sme pyšní na to, že z roka na rok poznáme viac príbehov a vôbec nie je ľahké vybrať, komu udeliť titul TOP dobrovoľníčka, či TOP dobrovoľník. Každý príbeh je jedinečný a jeho hodnotu najlepšie poznajú tí, ktorých sa dotýka. Hodnotiaca komisia sa však statočne popasovala s touto úlohou. Jej členovia rovnako, vzali na seba túto úlohu bez nároku na honorár.

Slávnostné akt odovzdávania ocenení „Krajské Srdce na dlani 2019“  sa uskutoční dňa 10. decembra 2019 o 15-tej hodine v reštaurácií SORAYA na Levočskej 2 v Prešove.

V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji