Ako TY možeš meniť svet

Ako TY možeš meniť svet

Už tradičnými účastníkmi Dní aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji sú nadšení študenti a študentky, ktorí sa zapájajú do aktivít realizovaných v ich okolí rôznymi organizáciami.

Stále sú však v Prešovskom kraji miesta, kde do dobrovoľníctva nepozýva žiadna organizácia. Nechceme však, aby tieto miesta/obce/mestá ostali zabudnuté. Nový dych chceme dať parku vo Vašej blízkosti, starkých v neďalekom domove seniorov chceme potešiť nečakanou návštevou alebo susedom dopriať miesto na spoločné stretávania. Každé miesto si predsa zaslúži kúsok DOBRA. Spoliehame sa v tomto na Vašu pomoc.

No nebojte sa. Nezostanete v tom sami. Celou prípravou, realizáciou aj hodnotením Vás budeme sprevádzať. Veľa sa dozviete a naučíte. A navyše, všetky stretnutia budú vedené metódami neformálneho vzdelávania, takže to bude najmä zábava.

AKO TO BUDE VYZERAŤ?

- žiaci 8.-9. ročníka a študenti stredných škôl sa rozhodnú zúčastniť vzdelávania v PDC a so súhlasom školy sa naň prihlásia do 25.8.2018 cez online formulár alebo na kontaktoch PDC (info@dobrovolnictvopo.sk, 0907 125 177) (súhlas školy je dôležitý, keďže vzdelávanie bude prebiehať počas vyučovania, s komunikáciou s vedením školy môžeme pomôcť, môžeme tiež vystaviť potvrdenie o účasti)

- spolu s potvrdením o akceptovaní ich prihlášky dostanú bližšie informácie o programe a harmonograme vzdelávania

- už teraz však môžeme prezradiť, že na stretnutiach sa dozvedia veľa o sebe v práci s inými, o plánovaní, o riešení prekážok, o organizovaní podujatí, o finančnom a časovom manažmente a o tom, na čo môže byť dobré hodnotenie a ako hodnotiť.

- vzdelávanie bude v troch jednodňových blokoch v Prešove (7. septembra, 14. septembra a v októbri podľa dohody s účastníkmi). Je nutné sa zúčastniť všetkých troch stretnutí.

- medzi stretnutiami budú účastníci plniť praktické (domáce :)) úlohy (po prvom stretnutí budú plánovať svoju dobrovoľnícku aktivitu, po druhom ju s pomocou kamarátov, spolužiakov či rodiny zrealizujú).

- na realizáciu aktivity poskytneme finančný príspevok. Pripravené podujatia budú súčasťou ponuky Dní aktívneho dobrovoľníctva a budú zapojené do propagačnej kampane.

TAKŽE NEVÁHAJ, prihlasovanie je do 25.8.2018 cez online formulár alebo na kontaktoch PDC (info@dobrovolnictvopo.sk, 0907 125 177).

 

Aktivita je súčasťou projektu, ktorý bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.