Predstavujeme ponuku DAD

Predstavujeme ponuku DAD

Predstavujeme Vám ponuku tohtoročných Dní aktívneho dobrovoľníctva, ktorú pre Vás pripravili tri desiatky organizácií a inštitúcií z celého kraja. Nech sa páči, vyberajte, všade ste vítaní!

 

PONDELOK 17.9.2018

10:00-12:00 - Nosíme deti v Prešove  Prezentácia výhod nosenia detí v ergonomických nosičoch

14:30 - 16:00 - Detský domov Prešov Športové popoludnie - Futbalový zápas

11:00 - 14:00 - KMD Fénix, Vranov nad Topľou - Športové popoludnia v KC Európa v Čemernom

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

9:00 - 15:00 - Strážcovia pravých pokladov storočí, hrad Veľký Šariš - sanácia hradných stien, čistenie náletových drevín

13:00 - 15:30 - Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné - Dobrovoľníci v nemocnici pre deti

 

UTOROK 18.9.2018

9:00 - 15:00 - Strážcovia pravých pokladov storočí, hrad Veľký Šariš - sanácia hradných stien, čistenie náletových drevín

9:00 - 12:00 - Barlička, Prešov - Výlet s klientmi po Prešove

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

15:30 - 17:30 - Gréckokatolícka charita Prešov - Diskusia o dobrovoľníctve a distribúcia časopisu

13:00 - 15:30 - Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné - Dobrovoľníci v nemocnici pre deti

13:30 - 15:30 - ZpS Náruč, Prešov - Dobrovoľníci pre seniorov

14:00 - 18:00 - CVČ Stará Ľubovňa - úprava a maľovanie detského ihriska pri CVČ

14:00 - 17:00 - ZŠ Komenského, Svidník - voňavý svet byliniek


STREDA 19.9.2018

9:00 - 15:00 - Strážcovia pravých pokladov storočí, hrad Veľký Šariš - sanácia hradných stien, čistenie náletových drevín

9:00 - 14:00 - Relevant, n.o., Prešov - Maľovanie klubovne Puzzle

9:00 - 12:00 - Nemocnica Svidník - úprava okolia nemocnice

9:30 - 12:00 - OZ Barlička, Prešov - piknik s klientmi zariadenia

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

10:00 - 14:00 - Krízové stredisko v Prešove - úprava interiéru, záujmové aktivity s deťmi

13:30 - 15:30 - ZpS Náruč, Prešov - Dobrovoľníci pre seniorov

13:00 - 15:30 - Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné - Dobrovoľníci v nemocnici pre deti

14:00 - 18:00 - CVČ Stará Ľubovňa - úprava a maľovanie detského ihriska pri CVČ

14:00 - 17:00 - ZŠ Komenského, Svidník - voňavý svet byliniek

 

ŠTVRTOK 20.9.2018

9:00 - 15:00 - Strážcovia pravých pokladov storočí, hrad Veľký Šariš - sanácia hradných stien, čistenie náletových drevín

9:00 - 14:00 - Relevant, n.o., Prešov - upratovanie prestorov Relevantu,n.o.

9:00 - 12:00 - Denný stacionár sv. Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - deň so seniormi

9:00 - 14:00 - Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov - estetizácia priestorov Odd. klin. onkológie FNsP Prešov

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

13:30 - 15:30 - ZpS Náruč, Prešov - Dobrovoľníci pre seniorov

13:00 - 15:30 - Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné - Dobrovoľníci v nemocnici pre deti

14:00 - 16:00 - Komunitné centrum Rómskeho inštitútu, n.o. - úprava okolia v lokalite Stará Tehelňa

14:00 - 17:00 - ZŠ Komenského, Svidník - voňavý svet byliniek


PIATOK 21.9.2018

9:00 - 15:00 - Strážcovia pravých pokladov storočí, hrad Veľký Šariš - sanácia hradných stien, čistenie náletových drevín

9:00 - 18:00 - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Prešov - stánok s verejnou zbierkou Biela pastelka

9:00 - 12:00 - Denný stacionár sv. Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - Deň otvorených dverí

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

10:00 - 14:00 - Nemocnica Svidník - úprava okolia fontány

10:00 - 14:00 - DSS Važecká 3, Prešov - úprava okolia zariadenia, výroba terapeutických pomôcok

10:00 - 14:00 - DCC a ZPB Hanušovce nad Topľou - Kreatívny deň

13:00 - 15:30 - Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné - Dobrovoľníci v nemocnici pre deti

14:00 - 17:00 - ZŠ Komenského, Svidník - voňavý svet byliniek

15:30 - 17:00 - Detský domov, Prešov - kreatívna výroba úložných boxov

16:00 - 18:00 - Komunitné centrum Rómskeho inštitútu,n.o., Prešov - Živá knižnica, čítanie kníh pre deti z komunity


SOBOTA 22.9.2018

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

15:00 - 18:00 - Kreatívne vedy, Prešov - inštalácia interaktívnej výstavy pre deti

17:15 - 19:15 - Fusion Obišovce - skrášlenie a upratanie Fusion miestnosti

OO Únie žien Slovenska Humenné - čistenie okolia Brekovského hradu


NEDEĽA 23.9.2018

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

 

PONDELOK 24.9.2018

8:30 - 13:30 - Kreatívne vedy, Prešov - sprevádzanie interaktívnou výstavou deti so špeciálnymi potrebami

9:00 - 15:00 - Strážcovia pravých pokladov storočí, hrad Veľký Šariš - sanácia hradných stien, čistenie náletových drevín

10:00 - 14:00 - ZŠ Chminianske Jakubovany - revitalizácia areálu školy

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

13:00 - 16:00 - Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné - Namaľuj obraz pre seniora


UTOROK 25.9.2018

9:00 - 15:00 - Strážcovia pravých pokladov storočí, hrad Veľký Šariš - sanácia hradných stien, čistenie náletových drevín

9:30 - 12:00 - OZ Barlička, Prešov - príprava Jesenných hodov

10:00 - 14:00 - ZŠ Chminianske Jakubovany - revitalizácia areálu školy

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

13:00 - 16:00 - Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné - Namaľuj obraz pre seniora

14:00 - 18:00 - CVČ Stará Ľubovňa - výroba masiek na Ľubovnianske strašidlá


STREDA 26.9.2018

8:00 - 13:00 - Denný stacionár pre ŤZP Sabinov - Deň otvorených dverí

9:00 - 15:00 - Strážcovia pravých pokladov storočí, hrad Veľký Šariš - sanácia hradných stien, čistenie náletových drevín

10:00 - 14:00 - ZŠ Chminianske Jakubovany - revitalizácia areálu školy

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

13:00 - 16:00 - Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné - Namaľuj obraz pre seniora

14:00 - 18:00 - CVČ Stará Ľubovňa - výroba masiek na Ľubovnianske strašidlá


ŠTVRTOK 27.9.2018

9:00 - 15:00 - Strážcovia pravých pokladov storočí, hrad Veľký Šariš - sanácia hradných stien, čistenie náletových drevín

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

13:00 - 16:00 - Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné - Namaľuj obraz pre seniora

15:00 - 17:00 - Úsmev ako dar - Zábavné popoludnie s deťmi v centre Dorka

OO Únie žien Slovenska Stará Ľubovňa - čistenie rieky Jakubanky a cintorína v Malom Lipníku


PIATOK 28.9.2018

8:00 - 15:00 - GKCH Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa - pomoc s predajom a prezentáciou výrobkov klientov zaraidenia na trhoch

9:00 - 15:00 - Strážcovia pravých pokladov storočí, hrad Veľký Šariš - sanácia hradných stien, čistenie náletových drevín

9:00 - 15:00 - Denný stacionár sv. Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - Deň s rodinou a dobrovoľníkmi

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva

13:00 - 16:00 - Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné - Namaľuj obraz pre seniora


SOBOTA 29.9.2018

10:00 - 15:00 - Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves - úprava priestorov a okolia hospicu, prezentácia dobrovoľníctva