Prešovský DIA DEN

Prešovský DIA DEN

Pri príležitosti 25. výročia založenia ZO Zväzu diabetikov v Prešove  sa jej vedenie rozhodlo pripraviť pre verejnosť a diabetikov bohatý a zaujímavý program. Prešovský DIA DEŇ je určený verejnosti a zúčastniť sa ho môžete dňa 18. oktobra v čase od 10:00 - 14:30 hodiny na MsÚ v Prešove, Jarková 24. Slávnostná konferencia je na programe o 15:00 hodine pre pozvaných hostí.  Záštitu nad podujatím prevzala Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke.