PRIHLÁSTE SA !

PRIHLÁSTE SA !

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím a športový klub usporiada v dňoch v dňoch 13.-17.6.2019 medzinárodný turnaj v paralympijskom športe boccia pod názvom „Boccia Tatra Cup“, v športovej hale pri Alexandra Wellness Hoteli v Liptovskom Jáne.

Jedná sa o významné medzinárodné podujatie pre športovcov s ťažkým telesným postihnutím organizované na Slovensku. Zúčastnia sa ho národne klasifikovaní hráči z Čiech, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Veľkej Británie, Ukrajiny, Slovenska prípadne aj z ďalších európskych krajín.   http://www.zompresov.sk/sk-boccia-zom-presov/boccia-tatra-cup-2019

K zvládnutiu podujatia potrebujú aj dobrovoľníkov, ktorých zaškolia, usmernia, pomôžu. Hláste sa na kontaktoch: 051/7701499; zompresov@zompresov.

Len tak zažijete, čo ste ešte nezažili.