Prijali sme rekordný počet nominácií na ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2021”

Prijali sme rekordný počet nominácií na ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2021”

Počet nominácií v našom kraji dlhodobo rastie. 

Do 8.11.2021 bolo možné zasielať nominácie na ocenenie dobrovoľníkov/dobrovoľníčok, koordinátorov/koordinátoriek, dobrovoľníckych skupín, projektov či výnimočnej podpory dobrovoľníctva. Za rok 2021 sme prijali celkovo 39 nominácií, čo je zatiaľ najvyšší počet nominácií na ocenenie “Krajské Srdce na dlani”, ktoré v našom kraji organizujeme už 20. krát. 

Z dlhodobého hľadiska počet nominácií na ocenenie “Krajské Srdce na dlani” stúpa, čo je pozitívny signál, že dobrovoľníctvo sa v našom kraji teší čoraz väčšej podpore verejnosti, že ho ľudia vnímajú a dokážu oceniť. 

Dobrovoľníkov aj tento rok oceňujú vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. 

Aj tento rok opäť prebieha oceňovanie na krajskej úrovni vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska, následne potom aj na národnej úrovni. Celkovo na Slovensku bolo v roku 2021 prijatých 315 nominácií, čo je viac ako minulý rok takže okrem Prešovského dobrovoľníckeho centra sa vyššiemu počtu nominácií tešili aj iné krajské dobrovoľnícke organizácie, ktoré každoročne oceňovanie organizujú vo svojom kraji. 

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckyh centier a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

O ocenených za rok 2021 rozhodovala nezávislá desaťčlenná hodnotiaca komisia. 

Všetkých 39 nominácií v ôsmich kategóriách sme starostlivo spracovali a pripravili pre hodnotenie nezávislou hodnotiacou komisiou, ktorej predsedala Mgr. Dagmar Verešpejová z Rady mládeže Prešovského kraja

Čestné miesto v desaťčlennej hodnotiacej komisii prijali a nominácie hodnotili:  

- Petra Kováčová - koordinátorka oceňovania "Srdce na dlani 2021"

- Bc. Juliana Hajduková - jedna zo zakladajúcich členiek PDC - o.z.

PhDr. Dušan Demčák PhD. - podpredseda PDC - o.z. a riaditeľ zariadenia pre seniorov Harmónia Prešov/Cemjata 

- PhDr. Mária Humeníková PhD. - vedúca odboru služieb pre občanov mesta Prešov

PaedDr. Slavka Olejníková - za odbor školstva PSK 

- Mgr. Veronika Slaninková - moderátorka RTVS (pracovisko Košice) a dlhoročná spolupracovníčka PDC - o.z. 

Diana Gabriková - moderátorka RTVS

- Mgr. Dagmar Verešpejová - za Radu mládeže Prešovského kraja

- Ing. Zuzana Pitková - za OZ Kolobeh života 

Bc. Eva Kažimírová - za Úsmev ako dar (pobočka Prešov)

Hodnotiaca komisia nakoniec hodnotila 38 nominácií (jednu nomináciu nominovaný stiahol) v siedmich kategóriách (v kategórii dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí nebola hodnotená žiadna nominácie). 

Všetky príbehy, s ktorými sme sa prostredníctvom nominácií mohli zoznámiť sú veľmi inšpiratívne, plné ľudskosti a preto sme sa rozhodli postupne vám všetky predstaviť aj cez naše profili na Facebooku a Instagrame. Sledujte nás a nechajte sa inšpirovať aj vy!

O nomináciách spoločne členovia hodnotiacej komisie diskutovali na zasadnutí 18.11.2021 v klubovni Puzzle na Svätoplukovej ulici, kde zároveň rozhodli o tom komu bude v jednotlivých kategóriách udelené ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2021”. Výsledkom zasadnutia hodnotiacej komisie sú aj nominácie na národné oceňovanie “Dobrovoľník 2021”, ktoré by sa malo uskutočniť na jar 2022.

Pripravujeme slávnostné odovzdávanie ocenení “Krajské Srdce na dlani 2021” v náhradnom termíne. 

Keďže sme kvôli nepriaznivej pandemickej situácii museli pôvodný termín (2.12.2022) odovzdávania ocenení zrušiť, odovzdáme ich v náhradnom termíne dňa 10.2.2022 v Klube STROMORADIE v Prešove. Podujatie bude prebiehať v obmedzenom režime podľa platných opatrení preto ani tentoraz nebudeme môcť osláviť 20. výročie oceňovania tak ako sme chceli. Na Stromoradí sa stretneme so všetkými nominovaní na ocenenie “Krajské Srdce na dlani”, pre ktorých sú pripravené menšie darčeky a sprievodný kultúrny program. V rámci neho vystúpia ako “dobrovoľníci” bez nároku na honorár gitaristi DUO FARSA a skupina HRDZA, večerom nás prevedie moderátor EDUARD MICHÁLEK. Záštitu nad podujatím prevzali predseda PSK Milan Majerský a primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, ktorí zároveň prijali pozvanie na slávnostné oceňovanie. 

Tešíme sa na príjemne strávený večer!

 Viac o oceňovaní dobrovoľníkov 2021 TU.

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2021”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 

 

Prílohy na stiahnutie