Projekt Volwem - stretnutie

Projekt Volwem - stretnutie

Pracovné stretnutie koordinátorov dobrovoľníkov z organizácií, ktoré spolupracujú na projekte Volwem sa uskutočnilo v Prešove, dňa 3. apríla 2014 v priestoroch Krízového centra. 

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností, vzájomného spoznania a inšpirácie, ale aj hľadania možností ďalšej spolupráce.  Túto možnosť využilo 16 prítomných z 13 organizácií, ktoré prijímajú dobrovoľníkov a to aj z radov nezamestnaných. Téme zapájania nezamestnaných do dobrovoľníckej služby sa venuje PDC cez projekt Volwem, ktorý Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) realizuje od roku 2013. Neformálne učenie sa realizovalo vďaka podpore malého projektu v rámci Národného projektu KomPrax, ktorý realizuje IUVENTA. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.