Regionálne centrum ochrany prírody Prešov

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov

 Radi by sme Vás informovali o pripravovaných ekovýchovných aktivitách na mesiac máj a pozývame na výstavu a významné dni napr. Európsky DEŇ NÁRODNÝCH PARKOV, podrobnosti nájdete v prílohe.
Ponuky:21. 05.2015  -  otvorenie výstavy detských prác  „Zimné vtáčie záhrady“

            22.05.2015  - oslava Dňa biodiverzity v Ekoparku Prešov

            27.05.2015 –  premietanie filmu Mokrade pre žiakov ZŠ  Juh, Vranov n. T.

Ak máte záujem zapojiť sa do našich aktivít ozvite sa. Po dohode je možné realizovať aj aktivity v inom termíne. Viac informácii nájdete v prílohe.