Rekapitulácia roku 2018

Rekapitulácia roku 2018

Trochu štatistiky a obzretia sa za výsledkami práce v Prešovskom dobrovoľníckom centre za rok 2018 v ktorom sa nám podarilo:

  •  Informovať počas 8 informačných dní 148 prítomných mladých ľudí
  • Zaškolili sme  56 frekventantov vzdelávania
  • Konzultácie boli poskytnuté 109 záujemcom
  • Aktivizovali sme 1157 dobrovoľníkov Prešovského kraja počas 11. ročníka Dni aktívneho dobrovoľníctva - DAD
  •  Participovalo na DAD 30 organizácií, ktoré pripravili 40 dobrovoľníckych ponúk
  • Podarilo sa nám naštartovať aj firemné dobrovoľníctvo   
  • Zorganizovali sme okrúhly stôl s témou „Retrospektíva a perspektíva 3S v Prešovskom kraji“, kde diskutovalo 24 účastníkov
  • Databáza aktívnych organizácií : 250 kontaktov
  •  Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja – prijatých 21 nominácií, ocenených bolo 13 TOP dobrovoľníkov z viacerých kategórií