Seminár v Prešove

Seminár v Prešove

Lídri MNO mali možnosť v Prešove diskutovať na tému „Dobrovoľníctvo otvára dvere“.  V budove Červeného kríža sa dňa 2.2.2016 stretlo 16 zástupcov tretieho sektora z Prešova,  z Košíc, či Bardejova. Svoje skúsenosti z činnosti Komunitnej nadácie Bardejov, predstavil pán Jozef Jarina. Bolo povzbudivé počuť, že mesto Bardejov dlhodobo vytvára podmienky pre činnosť dobrovoľníkov, ktorých finančná podpora motivuje  mládež zaujímať sa a pomáhať pri rozvoji mesta.  Či dobrovoľníctvo otvára dvere sa snažila vysvetliť Juliana Hajduková, predsedníčka PDC, ktorá predstavila skúsenosti  z Prešova.  Uviedla, že téma dobrovoľníctva v roku 2015 oslovila 39 záujemcov, ktorí sa prihlásili zväčša cez internet. Z uvedeného počtu si svoje miesto našlo 12 dobrovoľníkov z radov verejnosti. To predstavuje 30% zapojenosť dobrovoľníkov, čím sme sa dostali na úroveň  štátov  EÚ. Prítomní následne diskutovali o ďalších možnostiach využitia a udržania  dobrovoľníkov pri drobnom pohostení. Stretnutie zorganizovala Karpatská nadácia so sídlom v Košiciach v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom.