Servise Learning

Servise Learning

Servise Learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je názov akreditovaného vzdelávacieho programu. Ten je určený pre pedagógov, ale aj odborných zamestnancov stredných a základných škôl, školských zariadení a pre pracovníkov a pracovníčky pracujúce s mládežou, ktorý pripravila Platforma DCaO. Realizovať sa bude v Košiciach, kde v priebehu štyroch stretnutí sa naučíte ako spájať vzdelávanie so službou v komunite. Pozvánku nájdete v prílohe.  V prípade záujmu sa prihláste  

do 17. marca 2020 na:   platforma@ dobrovolnickecentra.sk

Kontakt:  Mgr. Dominika Hradiská
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
0907 125 177