Slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov

Slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov

Krajské srdce na dlani je aktuálne aj pre rok 2016. Ide o oceňovanie dobrovoľníkov, dobrovoľnícke skupiny a organizácie, ktoré svojou prácou prispeli k pomoci rôznym skupinám obyvateľov a pôsobia v rôznych oblastiach života Prešovského kraja. Veľmi si ceníme, že stále nachádzame obetavých ľudí a to tak mladých, ako aj skôr narodených. Do stanoveného termínu prišlo 19 nominácií, pričom 13 návrhov bolo pre jednotlivcov, 2 nominácie prišli na kolektív dobrovoľníkov a 4 nominácie na organizácie.

Hodnotiaca komisia zasadala dňa 22. novembra 2016 a na základe konsenzu, vybrala TOP dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pre rok 2016.  Predstavíme ich na slávnostnom odovzdávaní ocenení, ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2016 so začiatkom o 15.00 hodine v Prešove pre pozvaných hostí. Nad akciou prevzala záštitu pani PhDr. Soňa Gaborčáková, poslankyňa NR SR.

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 15. výročia oceňovania rytierov dobra z Prešovského kraja  sa realizuje v duchu Svetového dňa dobrovoľníctva, ktorým je 5. december.