Solidarita bez hraníc

Solidarita bez hraníc

Projekt s názvom Solidarita bez hraníc -Solidarity Without Frontiers , realizujú žiaci ZŠ Sibírska v Prešove.   Jeho cieľom je pomáhať ľuďom a organizáciám, ktorí potrebujú pomoc. Zároveň je dôležité zviditeľniť tieto organizácie a prispieť tak k spoznávaniu aktívnych ľudí mesta Prešov. Jedným z partnerov projektu je aj Prešovské dobrovoľnícke centrum(PDC). Činnosť PDC predstavila  zahraničným i domácim študentom  Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka občianského združenia. Udialo sa tak na študentskej konfrencii, ktorá je úvodným podujatím týždenných aktivít projektu Erazmus+. Konferencia sa konala dňa 19. októbra 2015 v aule FF Prešovskej univerzity v Prešove.  Viac informácií nájdete v prílohe. 

Prílohy na stiahnutie