Správa o mládeži

Správa o mládeži

Organizáciám pracujúcim s mládežou by sme radi dali do pozornosti Správu o mládeži 2018 (nájdete ju aj v prílohe). Ide o komplexný dokument, ktorí monitoruje rôzne stránky života mladých žijúcich na Slovensku. Poukazuje na základné výzvy a prekážky rozvoja mládeže v jednotlivých oblastiach - aj v rámci dobrovoľníctva.

Pre Vašu prácu môže byť užitočná pri identifikácii východiskovej situácie a oblastí, ktoré sú pri riešení problematík spojených s mladými ľuďmi hodné pozornosti.