SRDCE NA DLANI 2020

SRDCE NA DLANI 2020

Oceňovanie dobrovoľníkov s najstaršou tradíciou na Slovensku sa spája s uznaním pre jednotlivcov a skupiny z Prešovského kraja. Krajské srdce na dlani (KSnD) malo v tomto roku niekoľko nových prvkov. Po prvýkrát sa uskutočňuje oceňovanie Srdce na dlani 2020 vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Po prvý krát delegovali všetky krajské dobrovoľnícke centrá výnimočných ľudí na oceňovanie na národnej úrovni. Z Prešovského kraja tam postúpili všetci, ktorým bolo udelené mimoriadne ocenenie.

Výber prebehol koncom novembra počas zasadnutia hodnotiacej komisie.Do stanoveného termínu prišlo spolu 24 nominácií, avšak nie všetky splnili stanovené podmienky. Do hodnotiaceho procesu bolo zahrnutých 21 nominácií, pričom najviac ich bolo v skupine jednotlivcov.

Skupinu tohtoročných 11-tich ocenených, ktorá sa ocitne v pomyselnej sieni slávy, medzi 130 úžasnými ľuďmi rozvíjajúcimi Prešovský kraj, ktorí doposiaľ ocenenie získali, vybrala spomedzi nominácií hodnotiaca komisia (HK)  KSnD 2020.

Vzhľadom na obmedzenia spojené s pandemickou situáciou na Slovensku, sa oceňovanie uskutočnilo dňa 9. decembra 2020 v komornom duchu, rozdelené na niekoľko častí podľa jednotlivých kategórií a bez prítomnosti verejnosti, či médií.  

Záštitu nad krajským oceňovaním Srdce na dlani 2020 prevzal PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja.  Ten spolu s pani primátorkou mesta Prešov, Ing. Andreou Turčanovou, pozdravili prítomných ocenených prostredníctvom video príhovoru.

Mgr. Veronika Slaninkova uvádzala program oceňovanie aj v roku 2020. Hodným program pripravil a prítomným sa predstavil multiinštrumentalista Milan Rendoš. Istotne ho niektorí z vás poznajú ako hudobného redaktora Rádia Regina Východ, ako kľúčového člena Muziky Milana Rendoša, či porotcu tretej série súťaže Zem spieva.

V prílohe nájdete Bulletín, ktorý sme pripravili ako informačný nástroj pre prítomných, kde nájdete mená a príbehy TOP dobrovoľníkov, skupín, oerganizácií a projektov pre rok 2020. Fotogrefie v galérií vám zasa umožnia nahliadnúť do Klubovne Puzzle, kde sa oceňovanie realizovalo. 

Prílohy na stiahnutie