Stačí ELÁN

Stačí ELÁN

 

 Stačí ELÁN a 2 hoďky tvojej dobrovoľníckej činnosti a SI V HRE o zážitkovú cenu pre dobrovoľníka/dobrovoľníčku. Podmienky súťaže sú jednoduché a povedia ich koordinátorky v každej organizácií.

V dňoch 17.9. – 29.09.2018 pripravilo 30 organizácií - neziskové, štátne aj verejné inštitúcie v celom Prešovskom kraji  dobrovoľnícke ponúky rôzneho typu, do ktorých sa môže zapojiť ktokoľvek. Výber je individuálny a nemusíš sa ani hlásiť.  Všetky možnosti sú k dispozícií na mapka tu:   http://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva.

Počas uplynulých 10 ročníkov podujatia v Prešovskom kraji svoje brány otvorilo a dobrovoľnícke príležitosti pripravilo 242 organizácií, v ktorých pomáhalo 7 287 dobrovoľníkov pri sadení stromčekov, záchrane hradov, sprevádzaní seniorov, úprave interiérov a exteriérov, administratívnych prácach, animátorských aktivitách atď.

 

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s dopravcom sad prešov, a.s. sa zapoja do kampane európsky týždeň mobility a to tak, že od 16.9.2018 do 22.9.2018 bude cestujúcim, ktorí cestujú za základné cestovné poskytnutá jednotná zľava za osobitné cestovné I.
Osobitné cestovné zverejnené na:  http://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=19

 

Na vašej otázky rada odpovie Mgr. Dominika Hradiská -  predsedníčka PDC, o.z. ; 0907/125177