Štandardy kvality

Štandardy kvality

Počas realizácie projektu Volwem sme sa v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií  podieľali na procese prípravy slovenských štandardov kvality, ktoré sú určené pre organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú. Na základe toho bude jasné, kto s dobrovoľníkmi pracuje kvalitne, a kto na sebe potrebuje zapracovať. Dobrovoľníci si tak budú môcť ľahšie vybrať vhodnú organizáciu s ktorou chcú spolupracovať. Známka kvality má tri stupne – základný, vyšší a najvyšší. Ak splníte základný štandard kvality, vaša organizácia získa navyše aj vstup do nástroja D-zručnosti pre zamestnanie, prostredníctvom ktorého dobrovoľníkovi môže byť vystavený certifikát o získaných kompetenciách v dobrovoľníctve. O štandardoch kvality a ako ich získať nájdete informácie tu: http://dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-80/1509-Standardy-kvality-manazmentu-dobrovolnikov-a-dobrovolnicok.html