Štartujeme Týždeň dobrovoľníctva

Štartujeme Týždeň dobrovoľníctva

Ešte pred zahajením Týždňa dobrovoľníctva -TD sme sa zišli v Prešove na informačnom stretnutí so skupinou 13 koordinátorov dobrovoľníkov. Na výzvu národnej kampane reagovalo a zároveň sa prihlásilo 23 organizácií z Prešovského kraja. Dobrovoľníci môžu pomáhať v meste Prešov, Levoča, Kežmarok, Lipany, Stará Ľubovňa, Veľká Lomnica, Bardejov, Svidník, Medzilaborce, Humenné. Spolu je pripravených viac ako 40 ponúk z ktorých si nadšenci môžu vybrať. Podrobnosti nájdete v časti pre dobrovoľníkov. Stretnutie viedla Mgr. Petra Gerhartová, koodinátorka TD a dobrovoľníčka PDC - o.z. Obsahovo sme sa venovali podmienkam prihlasovania, dôležitým bodom priebehu aktivít a ich propagácií v lokálnom prostredí. Včas registrovaným organizáciám sme poskytli dotáciu, podmienky refundácie sú ivedené v informačnom liste. Nájdete ho v prílohe. 

Zároveň sme predstavili nové logo organizácie, ktoré sa prvý krát objavilo na tričkách určených pre koordinátorov.

Tešíme sa na vás všetkých a ochotných prispieť troškou  pomoci a radosti iným. Príďte tam, kde vás potrebujú.

Prílohy na stiahnutie