Štartujeme DAD

Štartujeme DAD

DAD - Dni aktívneho dobrovoľníctva sú príležitosťou pre dobrovoľnícke organizácie ako sa prezentovať,  získať nových dobrovoľníkov a  ľuďom zas ponúknuť možnosť nezáväzne sa angažovať, vyskúšať niečo nové, získať kontakty a možno aj miesto pre uplatnenie svojich zručností a lepšom uplatnení sa na trhu práce.

V prvej fáze očakávame prihlášky  od organizácií, škôl, KC, klubov, cirkevných spoločenstiev, ktoré pripravia aktivitu vhodnú aj pre nováčikov.  Organizácie najlepšie vedia, kde potrebujú pomôcť. Prihlásenie je možné do 25. augusta 2018, prostredníctvom formulára -  https://lnk.sk/bA16

Sumár všetkých zapojených organizácií a ponúk, kde sa následne dobrovoľníci  môžu zapojiť, nájdete od 5. 09. 2018 na stránke: http://www.dobrovolnictvopo.sk/dad

Pre dobrovoľníkov, ktorí príjmu vaše/naše pozvanie sme pripravili súťaž. Podmienky súťaže vám povedia v organizácií, ale nájdete ich na: http://www.dobrovolnictvopo.sk/dad-2018

Pre zapojené subjekty  sme pripravili propagačné materiály, finančnú podporu a bezplatné školenie. Podrobnosti poskytneme prihláseným subjektom.   Tešíme sa na vás.                                                                                       

V Prešovskom kraji môžete pomáhať v čase od 17. 09. - 29. 09. 2018.

 

Kontakt: Mgr. Dominika Hradiská -  predsedníčka PDC, o.z.:  0907/125 177