Stretnutie koordinátorov

Stretnutie koordinátorov

Vážené koordinátorky a koordinátori, prijali ste našu ponuku k spolupráci na Týždni dobrovoľníctva 2020. Ceníme si to.

Zároveň by sme chceli dodržať slovo a pomôcť vám propagáciou, finančnou dotáciou, ale preberieme aj iné otázky.

Očakávame vás vo štvrtok 3. septembra 2020 o 14:00 hodine v Reštaurácií SRAYA Prešov.

Tešíme sa na vašu účasť. Pozvánku nájdete v prílohe.