Svetom letom s dobrovoľníctvom

Svetom letom s dobrovoľníctvom

Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa tento rok koná v Prešove, poskytuje účastníkom mnoho zaujímavých sprievodných podujatí plných zážitkov a informácií. Prešovské dobrovoľnícke centrum k tomu tiež prispeje, a to zdieľaním informácií o možnostiach, ktoré dobrovoľníctvo poskytuje mladým ľuďom s túžbou objavovať svet.

V piatok 27.7.2018 v rámci Popoludnia angažovanosti ponúkame všetkým mladým ľuďom, ktorých láka okúsiť dobrovoľníctvo doma či vo svete, možnosť zúčastniť sa informačného stretnutia. Dozviete sa, čo je dobrovoľnícka činnosť, čo všetko sa dá cez dobrovoľníčenie zažiť, naučiť, dozvedieť a skúsiť, čo je reálne očakávať a ako postupovať, keď ste sa už rozhodli, že byť dobrovoľníkom doma či v zahraničí je to pravé pre Vás.

Tešíme sa na Vás 27.7.2018 o 15:00 u nás na Čapajevovej 9 v Prešove.

Aktivita je súčasťou projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.