Sviatky jari sú tu zas

Sviatky jari sú tu zas

Sviatky plné milosti, požehnania a hojnosti od vzkrieseného Spasiteľa Vám dnes želá skupinka dobrovoľníkov z PDC. Oslávte ten krásny čas a s novou energiou a láskou sa stretneme po sviatkoch zas. Julka a Ivana