Top dobrovoľníci 2013

Top dobrovoľníci 2013

Počas  Vianočného koncertu sme spoznali a morálne ocenili TOP dobrovoľníkov z Prešovského kraja. 

V roku 2013 hodnotiaca komisia spoznala 13 príbehov jednotlivcov a jedna nominácia prišla na kolektív študentiek z FF Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce Inštitút edukológie a sociálnej práce.

Výsledky si nájdete v prílohe.

Prílohy na stiahnutie