Tradícia oceňovania dobrovoľníkov pokračuje

Tradícia oceňovania dobrovoľníkov pokračuje

Snahou Prešovského dobrovoľníckeho centra v závere roka je upriamiť pozornosť na dobrovoľníkov a oceniť ľudí, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom aj pre ostatných.

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je aktivitou, ktorá smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho prestíže, ale aj k samotnému rozvoju dobrovoľníckych aktivít.

Nadväzujeme na tradíciu, ktorú sme naštartovali v roku 2001, a budeme aj v roku 2014 oceňovať dobrovoľníkov, ale aj organizácie cenou Krajské srdce na dlani a to počas galavečera, ktorý sa uskutoční dňa 3. 12. 2014 na SOŠ technickej v Prešove na Volgogradskej 1. Pozvánka je v prílohe.