Tréning sme naštartovali

Tréning sme naštartovali

Koordinátori dobrovoľníkov, alebo ľudia s touto ambíciou absolvovali dňa 15. mája 2018 prvý blok tréningového cyklu. Lektorkou bola PhDr. Marta Hanečáková, PhD. a Bc. Juliana Hajduková.  Príjemnú atmosféru, neformálne metódy, nové informácie ocenilo 9 frekventantov, ktorí  sa stretnú aj 28. mája 2018 k téme : Komunikačné a prezentačné zručnosti. Posledné voľné miesto sa nájde.

Prihlášku nájdete tu:  https://lnk.sk/BGUZ

Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.