Tréning mladých slabozrakých a nevidiacich, ale aj dobrovoľníkov

Tréning mladých slabozrakých a nevidiacich, ale aj dobrovoľníkov

Počas horúcej soboty, dňa 25.06.2016, sa uskutočnil tréning dobrovoľníkov spolu s mladými členmi ÚNSS z Prešovského kraja. Cieľom tréningu bolo vzájomne sa poznať, ale aj uvedomiť si právne postavenie dobrovoľníkov v spoločnosti. V zasadačke Krajského strediska ÚNSS v Prešove, absolvovalo 13 prítomných mladých ľudí teoretickú časť jednodňového tréningu. Následne sa všetci presunuli do areála Strednej lesníckej školy v Prešove, kde účastníci absolvovali praktické zručnosti a to konkrétne: "slepý futbal", nácvik čistenia zeleniny v pozícii nevidiaceho, či kľukatú cestu s bielou paličkou. Presvedčili sme sa, že bez priamej skúsenosti sa ťažko vieme vžiť do situácie nevidiaceho. Nuž uvedomili sme si výhody zdravého človeka, ale aj naše rezervy voči ľuďom ku ktorým bol osud tvrdší.

Ďakujeme vedeniu krajskej kancelárie ÚNSS v Prešove za spoluprácu, príjemnú atmosféru a výborný guláš na záver.