Tréning sa vydaril

Tréning sa vydaril

Prešovské dobrovoľnícke centrum v Prešove v spolupráci so Sociálnym Prešovom a Sekciou služieb občanom MsÚ Prešov, zorganizovali Tréning koordinátorov dobrovoľníkov v rámci projektu "Dobrovoľnícka flotila", ktorý sa realizuje v rámci dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Programu služby mladým v gescii Národnej agentúry IUVENTA Bratislava. Zaškolených bolo 13 koordinátorov z 11 organizácií  z Prešovského kraja. Atmosféru a priebeh tréningu dokumentujú pripojené fotky.