TRÉNING - zaujímavá ponuka

TRÉNING - zaujímavá ponuka

Tréning je určený pre pracovníkov s mládežou, pedagógov, koordinátorov dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných organizáciách, ale aj pracovníkov v komunitných centrách. Vnímame týchto dôležitých dospelých ako „manažérov“ vo firme, preto im chceme poskytnúť odborný servis vo viacerých témach:

A) Potrebujeme nového človeka do tímu  v termíne: : 15. máj 2018;    B) Komunikácia a prezentačné zručnosti T:  28. máj 2018;             C) Budovanie tímu v termíne:  6. júna 2018.  

Cena celého školenia je 21€/ 3 dni. Cena pre jednu tému je 10€/ 1 deň.  Výnimočne nízka cena je z dôvodu finančnej dotácie z Ministerstva školstva VVaŠ SR.

Termín prihlásenia:  do 10. 05. 2018  na všetky 3 témy z dôvodu, že ide o ucelený tréningový blok. Absolventom poskytneme potvrdenie o absolvovaní tréningu. Prihlášku nájdete tu:  https://lnk.sk/BGUZ 

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.