Tréningový cyklus pokračuje

Tréningový cyklus pokračuje

„Chcem meniť seba a svoje okolie, preto si potrebujem rozšíriť svoje zručnosti.“ Takto zdôvodnil svoju účasť jeden z frekventantov tréningu. PDC pokračuje vzdelávacím cyklom, ktorý je určený koordinátorom mladých ľudí alebo tým, ktorí majú ambíciu pracovať na tejto pozícii. Ďalší vzdelávací deň sa  realizoval  28. mája 2018 v priestoroch PDC v Prešove. Tréning viedla Mgr. Veronika Slaninková, lektorka a úžasná odborníčka. Venovala sa téme: Komunikácia a propagácia našej činnosti. Formou modelových situácií, praktických ukážok a nácvikov si 8 účastníci osvojili základné formy práce s médiami. V ďalšej časti Bc. Juliana Hajduková priblížila dôležitosť projektovej dokumentácie a upozornila aj na moderné formy prezentácie činnosti organizácií.

Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.