Trh dobrovoľníckych príležitosti

Trh dobrovoľníckych príležitosti

Pedagogická fakulta PU v Prešove a Prešovské dobrovoľnícke centrum pozývajú na Trh dobrovoľníckych príležitosti 2016. Akcia sa uskutoční dňa 26. apríla 2016 ako podporná akcia pri príležitosti DNÍ PREŠOVSKEJ UNVIERZITY (26. – 28. 4. 2016). Jedným z cieľov podujatia je :

  • Vytvárať most medzi svetom dobrovoľníctva a univerzitným vzdelávaním.
  • Poukázať na význam dobrovoľníctva pre mladých ľudí – benefit pri uplatnení sa na trhu práce.

Využite túto možnosť na prezentáciu svojej organizácie, ale aj nábor nových dobrovoľníkov. Počet prezentujúcich je obmedzený, takže možnosť poskytne tým, ktorý zareagujú včas. Návratky očakávame do 20. apríla 2016. Ďalšie organizačné podrobnosti nájdete v priloženom liste i pozvánke, ktoré sú v prílohe.