Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva

Takmer 8.500 dobrovoľníkov  prišlo pomáhať  mimovládnym organizáciám, školám a iným subjektom počas 11-tich ročníkov Dní aktívneho dobrovoľníctva (ďalej DAD) a odpracovali 30.737 hodín. 

Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z. aj tento rok  vyzýva k spolupráci organizácie, školy, dobrovoľníkov a partnerov, aby pripravili a realizovali aktivitu v prospech svojho okolia, komunity, skupiny, či svojej organizácie.

Potrebujete dobrovoľníkov, dobrovoľníčky do vašej organizácie ?

Nemusíte čakať do poslednej chvíle. Ponuky zverejňujeme priebežne na stránke PDC, o.z.: https://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitos.ti-dobrovolnictva

12. ročník DAD 2019 sa bude konať v termíne od 16. 09. 2019  do  22. 9. 2019 (od pondelka do nedele) v rámci celého Prešovského krajaTýždeň dobrovoľníctva je podujatie je realizované v rámci národnej kampane na celom Slovensku a projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.