Úspešný okrúhly stôl v Prešove

Úspešný okrúhly stôl v Prešove

V Prešove sa dňa 24. mája 2018 uskutočnila veľmi inšpiratívna diskusia. Bolo to zdieľanie toho, čo nás inšpirovalo k občianskej angažovanosti, ale aj hľadanie efektívnej spolupráce predstaviteľov MNO aj v budúcnosti. Odzneli myšlienky o prekážkach kladených pred MNO vtedy a dnes. Tie sú vždy v nás – v ľuďoch. Stretnutie viacerých generačných skupín moderoval Mgr. Peter Németh. Hlavným hosťom bol RNDr. Pavol Demeš, CSc, analytik, občiansky aktivista, bývalý hovorca Grémia 3S (G3S) a prvý minister zahraničných vzťahov SR. V panelovej diskusii sa predstavili dámy:   Mgr. Štefánia Lenzová, správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš; PhDr. Marta Hanečáková, PhD., 27. rokov riaditeľka CVČ v St.Ľubovni a Bc. Juliana Hajduková, zakladajúca členka PDC a prvá predsedníčka PDC. Neoficiálnym výstupom bolo predsavzatie, že MY všetci chceme čestným spôsobom spolupracovať, dodržiavať morálne a etické zásady a spoločne prispieť k zlepšeniu života v Prešovskom regióne.

Okrúhly stôl zorganizovalo Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) ako formu pripomenutia si prvých 10 rokov registrácie PDC. V závere sa Mgr. Dominika Hradiská, terajšia predsedníčka PDC, poďakovala všetkým za účasť a úspešný priebeh. Následne ponúkla prítomných krásnou medovníkovou tortou. 

Zápis a výpovede hostí nájdete v prílohe.

Prílohy na stiahnutie