Úspešný tréning realizovaný v Prešove

Úspešný tréning realizovaný v Prešove

Dobrovoľníčky a dobrovoľník, od Uliča až po Šaľu, sa zúčastníli celodenného tréningu, ktorý pripravilo Prešovského dobrovoľnícke centrum v Prešove. Témou bol "Manažment dobrovoľníkov". Téma zaujala 17 účastníkov, prevažne z Prešovského kraja. Foto galéria približuje dianie počas tréningu. Tlačová správa, ktorú nájdete v prílohe, obsahuje ďalšie doplňujúce údaje.   

Prílohy na stiahnutie