Inšpiratívna konferencia

Inšpiratívna konferencia

Takmer 60 záujemcov sa rozhodlo "ochutnať dobrovoľníctvo" na rovnomennej konferencii, ktorá sa uskutočnila 15.10. 2019 v Prešove, v Literárnej kaviarni Viola.

Ochutnávka bola naozaj výdatná a pestrá. Prispeli k nej tak mladé dobrovoľníčky, ktoré úprimne a otvorene hovorili o svojej doterajšej  dobrovoľníckej činnosti. Pridali sa aj skúsení lídri mimovládnych organizácií, s viac než 20 ročnou skúsenosťou v práci s mládežou. 

Boli to : Sandra Krajná, študentka FF PU, Inštitútu edukologie a sociálnej práce sociálnej práce. Denisa Červeňáková, študentka Gymnázia K2 Prešov; Dniela Britanová z Obchodnej akadémie Humenné. V 2 bloku sme privítali: Mgr. Vierku Horňáková, vedúcu súboru Jablonečka;  Mgr. Lukáč Kvokačku, z OZ Balička; Borisa Klohnu, zakladateľa a šéfa OZ ZOM Prešov. Hosťom bola PhDr. Martu Hanečákov, PhD., riaditeľka CVČ v Starej Ľubovni.

Príjemný predolom bol dokument "Dobrovoľnícky svet" a odovzdanie cien vyžrebovaným dobrovoľníkom zapojeným do DAD počas Týždňa dobrovoľníctva. Dokument:https://vimeo.com/filmaproduction/review/362078227/b5951fb792

Ďakujeme všetkým aktérom diskusií, ale aj pozornému publiku, ktoré ocenilo ich ochotu deliť sa o cenné poznatky a zážitky. Inšpirácií zaznelo veľmi veľa a my veríme, že sa pretavia do intenzívnejšieho dobrovoľníckeho aktivizmu tak v meste Prešov, ako aj v celom kraji.

Výsledky prieskumu vykonaného formu dotazníka počas mládežníckej konferencie „Ochutnávka dobrovoľníctva“.

V úvode mládežníckej konferencii bolo vydaných 45 dotazníkov s piatimi otázkami. Vrátilo sa 32 ks vyplnených dotazníkov. Z uvedeného počtu prevažovali respondenti do 30 rokov v počte 26 dotazníkov. Viac nájdete v prílohe.

Prílohy na stiahnutie