Vandrovalo vajce

Vandrovalo vajce

Vidiecky parlament na Slovensku  vyhlasuje 10. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc.

V spolupráci s Mestom Gelnica a Baníckym múzeom v Gelnici sa uskutoční slávnostné otvorenie prehliadky a to

3. marca 2020 o 15.00 hod.

v  Baníckom múzeu , Banícke námestie 484/8, 056 01 Gelnica

Prehliadky sa môžu zúčastniť výrobcovia, ktorí sa venujú výrobe kraslíc s využitím týchto techník:  1. maľované;  2. drôtované, 3. vyškrabávané, 4. voskované + batikované;  5. olepovaná technika - slama, bavlnky, látka, sitina.  Viac informácií nájdete v prílohe.

Poslať môžete po 3 kusy z každej techniky na adresu:    Banícke námestie 484/8, 056 01 Gelnica

Termín doručenia: najneskôr do 1. 3. 2020