Večerná škola manažmentu

Večerná škola manažmentu

Večerná škola je určená pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky, ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi/čkami. Je určená pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov/čky hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Večerná škola poskytne náležité teoretické a praktické
vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť koordinátori/ky uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami.  Realizuje ju Bratislavské dobrovoľnícke centrum od marca do decembra 2017.   Viac info nájdete v prílohe, ale aj na linke:
https://www.dobrovolnictvoba.sk/novinky/detail/vecerna-skola-manazmentu-dobrovolnikov/