Vedomosti sú prostriedkom realizácie.

Vedomosti sú prostriedkom realizácie.

Z uvedeného dôvodu realizujeme šnúru školení/trénigov hlavne pre mladých ľudí z Prešovského kraja.  Aktuálne školením prešlo 16 frekventantov vo veku od 16 do 56 rokov. Vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov sa realizovalo v Prešove dňa 28. mája 2019. Postupne si účastníci prešli témy ako Komunikácia a prezentačné zručnosti zamerané na vypracovanie tlačovej správy. Lektorka Mgr. Veronika Slaninková, zamerala pozornosť  aj na výhody a úskalia práce s médiami. Prítomní ocenili jej otvorenosť, vecnosť a odbornosť, ale aj ochotu zdieľať svoje skúsenosti s mladými ľuďmi.  V ďalšom bloku predstavila PhDr. Ivana Vojtašeková, PhD. kroky k vypracovaniu Dobrovoľníckeho programu a svoje vystúpenie oživila príkladmi z vlastnej praxe. Celodenné stretnutie bolo doplnené hrami, ktoré reflektovali dané témy a uvoľnili účastníkov od únavy, ale hlavne hry podnietili jednotlivcov, hľadať iný pohľad na veci bežného charakteru.

Ďakujeme za podporu PhDr. Ivete Tarabčákovej, z odboru školstva oddelenie metodických činností a športu Úradu PSK.

Organizačná príprava: Bc. Juliana Hajduková

 

Toto podujatie  bolo realizované v rámci projektu podporeného  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.