Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Prežívame nové a neľahké obdobie epidémie z dôvodu vírusu. Zostali sme doma, nemáme možnosť podať si ruky, posilniť sa objatím.

Vírus COVID 19 nás všetkých zastavil.  Spomalil naše aktivity, ale rozšíril naše skutky DOBRA a ľudskosti.

Prajeme Vám všetkým, aby tento mimoriadny Veľkonočný čas, bol pre vás povzbudením, nádejou a radosťou, že vírus v našich srdciach

nemáme.  

Prijmite náš pozdrav krátky, na tieto Veľkonočné sviatky. V zdraví a šťastí ich prežívajte a po celý rok šťastné dni majte !