Volwem

Volwem

V rámci projektu Volwem (viac o projekte nájdete v časti projekty) - Dobrovoľníctvo, cesta k zamestnaniu robíme  prvé kroky k tomu, aby sme spojili nezamestnaného jednotlivca a umiestnili ho na pozíciu dobrovoľníka vo vašej organizácii. To všetko vďaka spolupráci s ÚPSVaR v Prešove. Očakávame, že dobrovoľník ostane v organizácií minimálne 3 mesiace a odpracuje tam 40 hodín na základe vzájomnej dohody o dobrovoľníckej službe. Viac informácií získate v priloženom liste. 

Ak máte záujem o túto službu, prosím zašlite nám návratku, ktorú si môžete nájsť v prílohe. 

Postupne pridáme zoznam zapojených zamestnávateľov spolu s pozíciou, na ktorú potrebujú pomocníkov, aby sa záujemcovia mohli hlásiť aj elektronicky.