Výberové konanie

Výberové konanie

Obecný úrad Soľ, vypisuje výberové konanie na pozíciu odborného garanta do KC Soľ. Žiadosti o zamestanie je potrebné zaslať do 17. 10. 2017 v označenej oblálke. 

Výberové konaie sa uskutoční 20. 10. 2017. Všetky potrebné informácie nájdete v oznámení- v prílohe.

Podrobnosti spresní : Ondovová Andrea, terénny sociálny pracovník, Soľ.