Vyhlásenie Platformy k zapájaniu dobrovoľníkov

Vyhlásenie Platformy k zapájaniu dobrovoľníkov

Počas celoplošného testovania pomáhali celú akciu zabezpečiť tisícky platených pracovníkov a pracovníčok z radov zdravotníkov, ale aj dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Chceme poďakovať všetkým za ich odhodlanie, energiu, schopnosti a čas, ktoré venovali zabezpečeniu tejto akcie a zároveň upriamiť pozornosť na potrebu efektívnejších riešení v budúcnosti pri zapájaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov verejnosti do riešenia krízových situácií.
Počas prípravy na testovanie sme zo strany orgánov štátnej správy aj samospráv zaznamenali zmätočné informácie o odmeňovaní rôznych kategórií osôb zapojených do testovania a inštrukcie k vyplácaniu finančných odmien pre osoby v pozícii dobrovoľníkov. Uvedomujeme si závažnosť aktuálnej epidemiologickej situácie a chápeme snahu kompetentných zabezpečiť plynulý priebeh plošného testovania aj doplnením kapacít ľuďmi z radov verejnosti. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že nesprávne narábanie s pojmami, ktoré majú v našej legislatíve svoje ukotvenie, vyvoláva zbytočný zmätok a spôsobuje problémy pri zapájaní ľudí do dobrovoľníctva v každodenných aj v krízových situáciách aj v budúcnosti.

Organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami veľmi flexibilne reagovali na meniacu sa situáciu a potreby spoločnosti od prvých dní šírenia koronavírusu na Slovensku. Občania vždy ochotne a solidárne ponúkli pomoc tam, kde ich o to požiadali. Ako sme videli aj počas testovania, mnohí ľudia boli pripravení ponúknuť svoj čas a schopnosti aj bez nároku na odmenu.
Aktuálna situácia a mobilizácia ľudí, ktorí pomáhali zabezpečovať celoplošné testovania, poukázala na to, že práve v takýchto situáciách je pripravenosť a jasná komunikácia kľúčovou. Preto vyzývame vládu ku komplexnému riešeniu zapájania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do krízových situácií tak, aby boli zachované základné princípy dobrovoľníctva.

Celé znenie vyhlásenia nájdete v prílohe.