Vyhlásenie ku komunálnym voľbám

Vyhlásenie ku komunálnym voľbám

Prešovské dobrovoľnícke centrum vyhlasuje, že v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami NEREALIZUJE žiadne aktivity na podporu kandidátov na pozície v samosprávach, smerujúce k predstavovaniu volebných programov či mobilizujúce voličov. Dištancujeme sa od spájania nášho združenia s predvolebnými diskusiami, priamou či nepriamou podporou kandidátov či akýmikoľvek inými aktivitami súvisiacimi s komunálnymi voľbami 2018.

V prípade, že si chcete potvrdiť zapojenie Prešovského dobrovoľníckeho centra do akejkoľvek deklarovanej aktivity, môžete tak urobiť kontaktovaním štatutárnej zástupkyne PDC - o.z. Mgr. Dominiky Hradiskej na tel. 0907 125 177 alebo na oficiálnom maily združenia info@dobrovolnictvopo.sk.

Vyhlasujeme, že výlučne štatutárna zástupkyňa PDC -o.z. môže v tejto veci vydávať stanoviská.