Hodnotili sme Dni aktívneho dobrovoľníctva 2016

Hodnotili sme Dni aktívneho dobrovoľníctva 2016

Príbeh dobrovoľníkov, ktorí dokázali v roku 2016 pomáhať bol najúspešnejší z 9-tich realizovaných ročníkov.  Na výzvu PDC, zapojiť sa do Dni aktívneho dobrovoľníctva,  reagovalo 28 organizácií, ktoré pripravili 37 aktivít a dobrovoľníckych ponúk. Aktivity boli prevažne zamerané na skrášľovanie okolia, úpravu interiéru, rozvoja kreatívnych zručností. Organizácie pripravili aj osvetové, vzdelávacie a komunitné aktivity v okresoch Bardejov, Svidník, Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov a Humenné.  Počas obdobia od 16. 09. 2016 – 5. 10. 2016 sa do činnosti zapojilo 2.134 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 5.533 hodín.  Svoju prvú skúsenosť s dobrovoľníctvom malo viac ako 50 dobrovoľníkov a táto skupina odpracovala 155,5 hodín dobrovoľníckej činnosti.  Novú skúsenosť získali v ZO ÚŽS v Koškovce, na pracoviskách Gréckokatolíckej charity v Prešove, v ZŠ vo Svidníku, ale aj v Klube podnikavých žien v Prešove a ZO Zväzu diabetikov Prešov.  Z uvedeného počtu dobrovoľníkov 20 splnilo podmienky súťaže Kešeňovka a z nich sme vyžrebovali troch a odmenili ich zážitkovými cenami.

Všetkým organizáciám, dobrovoľníkom, ale aj ďalších aktérov chceme poďakovať za významu prácu, ktorú vynaložili a tá bola korunovaná úspechom.  Spoločne hodnotiace stretnutie sa  uskutočnilo dňa 13.10. 2016 v Prešove. Viac v priloženej tlačovej správe.

Prílohy na stiahnutie