Výročie oceňovania dobrovoľníkov Prešovského kraja

Výročie oceňovania dobrovoľníkov Prešovského kraja

Ako sme začínali ?  Kto nám pomohol vydržať 15. rokov organizovať podujatie „Krajského srdca na dlani“ ?  Odpovede na tieto otázky, ale aj ďalšie informácie nájdete v publikácií, ktorú práve pripravujeme.  Za roky 2001– 2015 hodnotiaca komisia, ako dôležitá súčasť oceňovania, spoznala 221 nominácií, príbehy ľudí a množstvo úspešných projektov. Uznania sa dostalo 80 jednotlivcom a 8 kolektívom dobrovoľníkov, či rodín, ktorí prispeli k rozvoji Prešovského kraja. Od roku 2014 sme zaviedli aj oceňovanie organizácií a ocenenia sa dostalo 4 organizáciám, ktoré sa dobrovoľníkom systematicky venujú svojim dobrovoľníckym programom.    

Poznáte aj vy tvorivých a obetavých ľudí, skupinu, či organizáciu, ktorá by si morálne ocenenie zaslúžila ?  Napíšte a pošlite nominačný hárok do 15. novembra 2016 !!!

Nominačný hárok pre jednotlivcov, či organizáciu nájdete v prílohe. Dôležité podmienky a kategórie nájdete v Štatúte KSnD 2016, ktorý je tiež v prílohe