Vyslali ste svojho zamestnanca na tréning ?

Vyslali ste svojho zamestnanca na tréning ?

Vyslali ste svojich zamestnancov, koordinátorov dobrovoľníkov na tréning ? Určite očakávate, že sa dozviete ako hodnotí túto možnosť vzdelávania. Aj my sme sa pýtali,  čím ich tréning obohatil a tu sú niektoré odpovede: „Uvedomil som si zmeny v motivácií zamestnanca a dobrovoľníka“; „ Boli to pre mňa nové skúsenosti a vedomosti“; „Získal som nové inšpirácie, ale aj nový pohľad na fungovanie tímu“;  „Veľmi oceňujem novú skúsenosť - písanie tlačovej správy“; „ ako pracovať s médiami a ako sa na to pripraviť.“  „Bolo to niečo nové, užitočné a oceňujem účasť novinárky“ „Veľmi oceňujem všetky informácie aj príjemnú atmosféru, hry. “

Počas 3 dní s  časovou dotáciou 32 hodín sa realizoval tréning (od 15.05 - 06.06.2018) určený koordinátorom dobrovoľníkov, pracovníkom s mládežou, čí lídrov neformálnych skupín. Zúčastnilo sa ho 14 frekventantov z ktorých bolo 6 koordinátorov, ktorí prešli celým vzdelávacím cyklom a získali tak osvedčenie.  Oceňujeme aktívnosť účastníkov, ktorí počas všetkých dní prichádzali včas, s ochotou komunikovať a prispôsobiť sa. Veľká vďaka patrí aj lektorkám, ktoré ochotne a tvorivo odovzdávali svoje vedomosti a bohaté skúsenosti v danej téme. Lektorkami boli: PhDr. Marta Henečáková,PhD.; Mgr. Veronika Slaninková; Mgr. Nicole Fuchsová.